top of page

Hbcf

Public·31 members

3D Qelem ilə Həcmli Modellər Hazırlamaq - Asan və Maraqlı Bir Hobbidir


3D Qelem: Nədir, Necə İstifadə Olunur və Nələr Yarada Bilersiniz?
Salam, bu məqalədə sizinlə maraqlı və yaradıcı bir mühit yaratmaq üçün növbəti alət - 3D qelem haqqında danışacağıq. Bu mühitdə siz öz tüfenginiz olacaqsınız və hava, kağız və ya başqa bir sath üzrində hansi şeyi istiyirsinizsiz onu yarada bilersiniz. Bu mühitdə siz öz tüfenginiz olacaqsınız və hava, kağız vya başqa bir sath üzrind hansi şeyi istiyirsinizsiz onu yarada bilersiniz. Siz dördüncü ölçülü sürücülük edirsiniz!
3 d qelemBu mühitd siz öz tüfenginiz olacaqsınız v hava, kağız vya başqa bir sath üzrind hansi şeyi istiyirsinizsiz onu yarada bilersiniz. Siz dördüncü ölçülü sürücülük edirsiniz!


3D Qelem Nedi?
3D qelem, adından da aydın olduğu kimi, üç ölçülü modell r yaratmaq üçün istifad olunan bir cihazdır. Bu cihaz, plastik, metal, xamur v ya başqa bir materialdan ibar t olan xüsusi bir jel il işl yir. Bu jel, q l min ucundan çıxdıqda istilik il eriyir v hava il t maslaşır. Bu say d siz ist diyiniz formada ç xari yarada bil rsiniz.


3D q l min işl diyi prinsip baxımından müasir 3D printerl r b nz yir. Ancaq bu cihazlar arasında f rql r d var. M sal n, 3D printerl r kompyuter vasit si il idar olunur v x ssi bir platforma üz rind işl yirl r. Halbuki, 3D q l ml r tamamil n sizin idar nizd dir v ist nil n sathda işl yirl r.


3D Q l min Tarixç si
İlk 3D q l min tarixi 2012-ci il tarixin yazılır. Bu il Amerikalı ixtira çı Max Bogue v Peter Dilworth t r find n 3Doodler adlı 3D q l mi icad etdil r. Bu cihaz, Kickstarter platformasında maliyy l şdirm k üçün t qdim edildi v 30 gün ərzind 2 milyon dollar topladı. Bu, 3D q l min populyarlığının bir göst ricisi idi.


Bundan sonra, bir çox şirk t v müst qil 3D q l ml r üz rind işl m y başladılar. Bu cihazların qiym ti, xüsusiyy ti v dizaynı f rqlilik göst rirdi. Həmçinin, f rqli materiallarla işl y bil n 3D q l ml r d yaradıldı. M sal n, plastik, metal, xamur, şokolad v ya h tta bioloji materiallarla işl y bil n 3D q l ml r mövcuddur. Bu da bu cihazların istifad sah sini genişl ndirir.


3D Q l min İş Prinsipi
3D q l min iş prinsipi sadədir. Bu cihazın iç risind bir istilik elementi v bir motor var. İstilik elementi, q l min ucuna yerl şdirilmiş bir xüsusi jel olan filamenti istidir. Motor is filamenti istilik elementinə ç kər. Filament istidikc , eriyir v q l min ucundan çıxır. Çıxan filament hava il t maslaşır v sərtl şir. Bu say d siz ist diyiniz formada ç xari yarada bil rsiniz.


3D q l min ucunda bir düym var ki, bu düym il siz filamenti çıxara v ya dayandıra bil rsiniz. Həmçinin, filamentin çıxma sürətini d t nziml y bil rsiniz. Bu da sizin daha dəqiq v daha sür tl işl m niz üçün vacibdir.


3D q l ml r f rqli güc m nbəl rin il işl yirl r. Bəzil ri elektrik ş b k sin , bəzil ri is batareyalarla, bəzil ri is USB kabell il işl yirl r. Bu da sizin 3D q l minizi ist nil n yerd istifad etm niz üçün rahatlıq yaradır.


3D qelem ile neler ede bilerik


3D qelem qiymetleri


3D qelem 3D rucka nonleri


3D qelem kolleksiyasi


3D qelem PCL plastik


3D qelem soyutma muddeti


3D qelem haqqinda


3D qelem ucundan sızan filament


3D qelem kabel və ya batareya


3D qelem dizayn proqrami


3D qelem yaradiciliq resm desti


3D qelem mikroskop MP-B900


3D qelem teleskop 40F400


3D qelem resm desti - 208


3D qelem online sifaris


3D qelem unimall.az


3D qelem ultrabenovseyi lampa


3D qelem xususi jel


3D qelem həcmli sənətkarlıq


3D qelem master_717 youtube kanali


3D qelem myriwell sirketi


3D qelem model RP 300B


3D qelem istilik seviyyesi


3D qelem yumşaldılmış ip


3D qelem zeka oyunlari


3D qelem oğlan oyuncaqları


3D qelem qız oyuncaqlari


3D qelem diger mehsullar


3D qelem metroya pulsuz catdirilma


3D qelem sehər daxili poctla catdirilma


3D qelem sehər etrafi poctla catdirilma


3D qelem rayonlara poctla catdirilma


3D qelem nagd qapida odeye bilersiniz


3D qelem onlayn odeye bilersiniz


3D qelem kartla odeye bilersiniz


3D qelem xarakteristikasi


3D qelem ustunlukleri ve ferqleri


3D qelem tehlikesizliyi ve ozellikleri


3D qelem uşaqlar üçün hediyə


3D qelem dizaynlarini etmek


3D qelem yaradicilligini artirmaq


3D qelem soyuyan ve formalaşan materiali


3D qelem elinde rahat tutmaq


3D qelem cemi 50 gram agirligi


3D qelem adi bir qeleme benzeyir


3D qelem kurguşun və ya murekkebden istifade etmir


3D qelem kagiz uzerinde yazmir


3D qelem havada asanliqla ceke biler


3D qelem isde muasir printerleri benzer


3D qelem unikal yeni bir inkisafdir


3D Q l min Növl ri v Xüsusiyy tl ri
Bazar da bir çox f rqli 3D q l m növü mövcuddur. Bu cihazların qiym ti, xüsusiyy ti v dizaynı f rqlilik göst rirl r. Siz özünüz üçün uyğun olan 3D q l mi seç rk n aşağıdakı xüsusiyy tl r n diqq t etm lisiniz: • Filament növü: 3D q l ml r f rqli materiallardan ibar t olan filamentl rl işl yirl r. M sal n, ABS, PLA, PETG, TPU, HIPS, Nylon, Metal, Xamur v s. Bu materialların hər birinin öz üstünlük v çatışmazlıqları var. Siz seçdiyiniz 3D q l min hansı filamentl rl işl y bil c yini araşdırmaqdan sonra bu materialların xüsusiyy tl ri haqqında m lumat almalısınız. • İstilik dər c si: 3D q l ml rin istilik dər c si f rqlilik göst rirl r. Bəzi cihazlar daha yüks k istilik dər c sin əld ed bil rl r, bəzi is daha aşağı. Bu da sizin istifad ed bil c yiniz filament növünü t sizlidir. M sal n, metal filament istifad etm k üçün 250C-dən yuxarı istilik dər c sin lazımdır, halbuki PLA filament istifad etm k üçün 180-220C arası istilik dər c si kifayətdir. Bu səbəbdən, sizin 3D q l minizin istilik dər c sinin t nziml n bil n v f rqli filamentl rl uyğun olan bir cihaz seçm yiniz məsl hdir. • Dizayn v ergonomika: 3D q l ml rin dizaynı v ergonomikası da sizin üçün vacib bir xüsusiyy tdir. Siz 3D q l minizi uzun müdd t əlind tutacağınız üçün, onun rahat v yüngül olması lazımdır. Həmçinin, düym l rin yerl şm si, q l min ucunun formu, q l min rəngi v s. sizin zövqünüz v istəyiniz üzr olmalıdır. • Qiym t: 3D q l ml rin qiym ti d f rqlilik göst rirl r. Bazar da 20 manatdan başlayaraq 500 manata qəd r qiym tl nd olan 3D q l ml r mövcuddur. Qiym t f rqliliyi, 3D q l ml rin xüsusiyy tl ri il bağlıdır. Siz özünüz üçün lazım olan xüsusiyy tl ri müəyy n etdikd n sonra, bütç niz il uyğun olan bir 3D q l mi seç bil rsiniz.3D Q l m Nec İstifad Olunur?
3D q l min istifad si asandır. Sad c siz aşağıdakı addımları izl m lisiniz: • 3D q l minizi hazırlayın: İlk olaraq, sizin 3D q l minizi işl m y hazırlamaq lazımdır. Bunun üçün sizin 3D q l minizi güc m nbəyin bağlamaq, istilik dər c sini t nziml m k v filamenti yerl şdirm k lazımdır. Filamenti yerl şdirm k üçün, sizin q l min ucunda olan boşluğa filamenti daxil etm k v düym y basmaq lazımdır. Düym y basdıqca filament q l min iç risin girir v istilik elementin gedir. • 3D q l minizi istifad edin: İkinci olaraq, sizin 3D q l minizi istifad etm y başlaya bil rsiniz. Bunun üçün sizin ist diyiniz sathda (kağız, plastik, metal, ağac v s.) q l min ucunu g tirib, düym y basmaq lazımdır. Düym y basdıqca filament q l min ucundan çıxar v sathda form alar. Siz ist diyiniz formada ç xari yaratmaq üçün q l minizi h r yönd harak t etdir bil rsiniz. Hava il t maslaşan filament sərtl şir v sizin yaratdığınız model dayanıqlı olur. • 3D q l minizi t mizl yin: Üçüncü olaraq, sizin 3D q l minizi işd n sonra t mizl m k lazımdır. Bunun üçün sizin 3D q l minizi söndürm k, filamenti ç xartmaq v q l min ucunu silm k lazımdır. Bu işl ri etm k sizin 3D q l minizin ömrünü uzadacaq v daha keyfiyy tli işl m sin t min ed c k.3D Q l m Üçün Lazım Olan Malzemeler
nur. Bu səbəbdən, sizin 3D q l minizin hansı materiallarla işl y bil c yini araşdırmaqdan sonra, bu materialların xüsusiyy tl ri haqqında m lumat almalısınız.


 • Rəng: Filamentl r f rqli rəngl rd n olurlar. Siz ist diyiniz rəngd filament seç bil rsiniz. Həmçinin, bəzi filamentl r parlaq, simli, neon, fosforlu v s. kimi xüsusi effektl r d verirl r. Bu da sizin yaratdığınız modell rin görünüşünü daha maraqlı v cəlbedici edir. • Qalınlıq: Filamentl r f rqli qalınlıqlardan olurlar. Ən çox istifad olunan qalınlıqlar 1.75 mm v 3 mm-dir. Siz seçdiyiniz 3D q l minin hansı qalınlıqdaki filamentl rl işl y bil c yini araşdırmaqdan sonra, uyğun olan qalınlıqd filament seçm lisiniz. Qalınlığın filamentin çıxma sürəti, istilik dər c si v modell rin keyfiyy ti il t sizliyi var.3D Q l m Üçün Tavsiy l r v T hlük sizlik Qaydaları
3D q l m istifad etm k üçün siz aşağıdakı tavsiy l r v t hlük sizlik qaydalarına riay t etm lisiniz: • İstilik dər c sin t nziml yin: Siz 3D q l minizin istilik dər c sin t nziml y bil rsiniz. Bu sizin istifad etdiyiniz filament növün , ç xma sürətin v modell rin keyfiyy tin asılıdır. Siz istilik dər c sini artırmaq il filamentin daha sür tl çıxmasını v daha yumşaq olmasını t min ed bil rsiniz. Ancaq bu da modell rin daha az dayanıqlı olmasına s b b olur. Siz istilik dər c sini azaltmaq il is filamentin daha yavaş çıxmasını v daha sərt olmasını t min ed bil rsiniz. Ancaq bu da modell rin daha çatlamalı olmasına s b b olur. Siz optimal bir istilik dər c si tapmaq üçün bir neç f rqli dər c d sin yoxlamaqdan sonra, modell rin keyfiyy tin qiym t verm lisiniz.T hlük sizlik t dbirl rin alın: Siz 3D q l m istifad ed rk n t hlük sizl


 • About

  Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

  bottom of page